Palvelut 01

Asiakkaan tarpeen kartoitus

Tuotteen tai prosessin analysointi ja mahdollinen kehittäminen


Ratkaisukeskeinen kokonaissuunnittelu

Lisäarvoa tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin


Ratkaisun optimointi

Järkevin laitetoimitus asiakkaan kilpailukyvyn, tuottavuuden ja volyymin kasvattamiseen


Valmistus Sasmetorin omana työnä

Linjastot ja yksittäiset laitteet omana tuotantona


Käyttöönotto ja käyttökoulutus

Kattavat asennus- ja käyttöönottopalvelut takaavat kokonaisprosessien toimintavarmuuden


Manuaalit ja käyttöohjeet

Selkeät manuaalit ja käyttöohjeet turvaavat toiminnan myös toimituksen jälkeen


Toimituksen jälkeiset palvelut

  • Nopea huoltopalvelu
  • Räätälöidyt laajennukset ja päivitykset
  • Auditoinneilla lisää tehokkuutta ja laatua
  • Etähallinta varmistaa kilpailukyvyn pitkälle tulevaisuuteen

Viranomaissäännösten mukaista valmistusta

Me Sasmetorissa seuraamme EU:n muuttuvia määräyksiä. Varmistamme näin asiakkaillemme, että laiteyksikkömme tai laitoksemme toteutetaan viimeisimpien kotimaassa voimassa olevien säännösten mukaisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.